Regulamin

1. Właścicielem jest

MADEREV INTERCONTINENTAL ACTIVITY LTD, o numerze działalności 14550340, adres: 590 Kingston Road, London, England, SW20 8DN.


2. Serwis internetowy your-comments.com dostępny jest pod adresem https://your-comments.com/
3. Niniejszy regulamin określa:
a) Warunki korzystania z witryny,
b) Zasady przyjmowania zleceń,
c) Zasady dotyczące zarządzania danymi klienta,
d) Warunki reklamacji
4. Zmiana treści regulaminu:
a) Właścicielowi i administratorowi Serwisu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu.
b) Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty zamieszczenia i doręczenia.
c) Klienci, wobec których obowiązuje regulamin w brzmieniu przed wejściem w życie zmiany, mogą złożyć oświadczenie , w którym wyrażą wolę stosowania wobec nich Regulaminu w nowym brzmieniu.
5. Zgodnie z niniejszym regulaminem za konsumenta uważa się osobę fizyczną lub prawną, która jako konsument finalny nabywa produkt, użytkuje go lub stosuje.
6. Zgodnie z niniejszym regulaminem za przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną lub prawną, która nabywa produkt, aby włączyć go do swojego procesu produkcyjnego lub przetwórczego lub w celu sprzedaży lub wykonywania usług
7. Warunki Korzystania z witryny.
a) Korzystanie z witryny oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.
8. Zamówienia
a) Zamówienia mogą składać użytkownicy będący na witrynie your-comments.com
b) Zamówienia użytkownicy są w stanie składać przez telefon u doradcy serwisowego.
c) W chwili złożenia zamówienia nie można od niego odstąpić, gdyż owe zamówienie jest przetwarzane oraz realizowane.
d) Zamówienia są realizowane do 2 dni roboczych od momentu złożenia przez użytkownika.
e) Użytkownik ma prawo domagać się zwrotu, gdy zamówienie jest nie zrealizowane, bądź nieadekwatne do ustaleń.
f) Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu po udowodnieniu, iż komentarze zostały usunięte z winy dostawcy. Należy wykazać, że konto dostawcy zamieniło się w „UŻYTKOWNIKA GOOGLE”. W tym, że przypadku konsumentowi przysługuje gwarantowany zwrot środków za każdą opinie Google, która się zmieniła.
4. Płatności
a) Wszystkie ceny podawane są w walucie danego kraju i zawierają wszystkie ich składniki, w szczególności cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług).
b) Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach na witrynie your-comments.com w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Faktura VAT lub paragon wystawiane są do każdego zamówienia i wysyłane są wraz z przesyłką.
c) Dokonanie płatności możliwe jest wyłącznie w formie płatności dokonanej równolegle ze złożeniem zamówienia.
d) Administrator witryny your-comments.com nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem płatności witryny.
e) Płatność może być realizowana za pośrednictwem wskazanych systemów płatności.

Shopping Cart